Face Peel Pad [For Men]


Face Peel Pad [For Men]
ក្រដាសសើមជូតមុខ ( សំរាប់បុរស )


ទះជូតរួច ស្បែកឡើងត្រជាក់ស្រួល មានអារម្មណ៍ ស្រស់ស្រាយ បានយូរ (Long and Cooling component)

< 60 pads >
Order Code : 3988

ជាទូទៅ ស្បែកបុរស ចេញខ្លាញ់ច្រើន ជាងនារី ២ដង ដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យស្បែកមនុស្សប្រុសមានបញ្ហាច្រើនជាងមនុស្សស្រី។ ខ្លាញ់មុខនឹង កោសិកាស្បែកចាស់ស្លាប់ដែលមានលាយឡំនឹងធូលីដី​ បានកប់ណែន ក្នុងរន្ធរោម មើលទៅ ឃើញឡើងខ្មៅ (មុនក្បាលខ្មៅ) ជា មូលហេតុ​ ធ្វើឲ្យស្បែក មានបញ្ហាជាច្រើន។ ផលិតផល Face Peel Pad DHC មានប្រសិទ្ធិភាពជូតយកខ្លាញ់មុខកោសិកាចាស់ស្លាប់និងមុនសាច់ក្បាលខ្មៅដែលមានក្នុង រន្ធរោម បានស្អាតល្អ ជួយ ស្បែក ឲ្យរលោង។ ផលិតផល Ultra-fine fiber និងមានផ្ទៃគ្រើម ងាយស្រួលក្នុងការជូតយកខ្លាញ់មុខ និង កោសិកាចាស់ស្លាប់ដោយគ្រាន់តែជូតទះថើរៗបន្តិច។ មានលាយសារធាតុសម្លាប់មេរោគមុន Salicylic acid និងសារធាតុថែរក្សាសំណើមស្បែក Algae ជូតរួចស្បែកឡើង ទុនរលោងស្អាត។ ទះជូតរួច ស្បែកឡើងត្រជាក់ស្រួលមាន អារម្មណ៍ ស្រស់ស្រាយ បានយូរ (Long and Cooling component)

 

វិធីប្រើ​​

​​
ទាញយក១ប្រទះមកជូតពេញផ្ទៃមុខជាពិសេសផ្នែកដែលមានកង្វល់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *