Light & Smooth Shampoo


Light & Smooth Shampoo
សា​ប៊ូ​កក់​សក់​


សក់ឡើងរលោង ម៉ាំ និងមានក្លិនក្រអូបប្រហើរ

< 550 mL >
Order Code : 3860

1. ផ្សំពីសារធាតុ Nano-18MEA ព្យាបាលសក់បែក
សារធាតុ 18MEA មានទំហំតូច​ (Nano) បំផុតមានប្រសិទ្ធិភាពជ្រាបចូលក្នុងសក់បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស​ ទៅព្យាបាលសក់ ដែលត្រូវបានបំផ្លាញ ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ ឲ្យមានសុខភាពល្អ និង រលោងស្អាត ឡើងវិញ។ប្រើសាប៊ូកក់ជាមួយសាប៊ូបន្ទន់សក់ដើម្បី ឲ្យ​ មានប្រសិទិ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់។

Q : អ្វីទៅជា 18MEA ?
A : 18MEA ជាសារធាតុខ្លាញ់របស់សក់ មានតួនាទី ជួយរក្សា ជាតិទឹកនិងសុខភាព របស់សក់(ស្រទាប់សក់)។ សារធាតុ 18 MEA នេះ នឹង ត្រូវបាត់បង់ នៅពេល ដែលលោកអ្នក លាប ពណ៌សក់ ផ្លុំសក់ នឹង Dryer ឬ កាំរស្មី Ultraviolet ដែលជាមូលហេតុធ្វើអោយសក់មានបញ្ហា។ ម៉្យាងវិញទៀត សារធាតុ18MEAនេះមិនបង្កើតឡើងវិញដោយខ្លួនឯងទេបន្ទាប់ពីបាត់បង់ហើយនោះ។

2. មានលាយសារធាតុ៣ប្រភេទចំរាញ់ចេញពីរុក្ខជាតិHerb ១០០%

ព្យាបាលសក់ដែលត្រូវបានបំផ្លាញ់ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
១. Shampoo មានលាយរុក្ខជាតិ Rosemary Romakamitsu Lemongrass ជួយធ្វើឲ្យសក់រលោងស្អាតល្អ។
២. Conditioner មានលាយរុក្ខជាតិ Sage wild thyme Me lissa ជួយសក់ឲ្យរលោងស្អាតនិងសុខភាពល្អ។

3. មានក្លិនប្រហើរបែបធម្មជាតិ

ផ្សំពីរុក្ខជាតិ​ Cherry + Litchee + Pineapple + Rose + Lily ក្លិនប្រហើរធ្វើអោយមានអារម្មណ៍ស្រួល(Relax)។​ បន្ទាប់ពីសំងូតសក់រួច ក៏នៅមានក្លិនប្រហើរនេះដែរ។

 

វិធីបើក

​​
បង្វិលក្បាលដប​ បញ្រ្ជាស់ពីទ្រនិចនាឡិកាក្បាលវានឹងលោតឡើង ទៅលើ, បន្ទាប់មកចុចវា ២ ទៅ ៣ ដងដើម្បី
ឲ្យចេញសាប៊ូ។

 

វិធីប្រើ​​

​​
បន្ទាប់ពីស្រោចទឹកលើសក់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយយកសាប៊ូ នេះទៅញីម៉ាស្សាថើៗលើសក់ក្បាលអោយបាន គ្រប់
ជ្រុងជ្រោយ។ បន្ទាប់មកលាងពពុះសាប៊ូចេញឲ្យស្អាត។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *