ថែរក្សាខ្លួន


គុណភាព ប្រសិទ្ធិភាព និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់សំរាប់គ្រប់អតិថិជន​

Body Care ផលិតផលថែរក្សាស្បែកខ្លួនឲ្យក្មេងនិងមានអនាម័យជានិច្ច


alternate text

19 US$
200g

Olive-Corn Body Scrub & Poshish
សាប៊ូម៉ាស្សាខ្លូន ស្បែកឡើងទន់រលោង ភ្លឺស្អាតជានិច្ច


alternate text

17 US$
500mL

Deodorant Body Shampoo
សាប៊ូដុសលាងខ្លូន ចុចចេញពពុះលាងស្អាត សំលាប់មេរោគខ្លាញ់ធូលី និងបំបាត់ក្លិនស្អុយញើស


alternate text

20 US$
100g

Olive Body Butter
ឡេលាបខ្លូនការពារនិង ព្យាបាលស្បែកឲ្យរលោងស្អាត មានក្លិនប្រអូបប្រហើរ


alternate text

26 US$
200mL

Acne Whitening Body Mist
ឡេព្យាបាលមុនខ្លូន ជាពិសេសមុនខ្នងនិង ជួយស្បែកឲ្យភ្លឺ សស្អាត


alternate text

24 US$
200mL

DT Program Body Gel
ជែលម៉ាស្សាខ្លូន សំរួលដំណើរឈាម សំរកខ្លាញ់មានក្លិន ក្រអូបប្រហើរ


alternate text

21 US$
80mL

Body Sunscreen Milk
ឡេការពារកាំរស្មីព្រះអាទិត្យ កំរិតការពារខ្ពស់ ធន់នឹងញើសខ្លាញ់


alternate text

8 US$
55g

Olive Hand Cream
ក្រែមលាបប្រអប់ដៃ ការពារនិងព្យាបាលប្រអប់ដៃ មិនឲ្យស្ងួតប្រះស្រាំជាដាច់ខាត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *