ថែរក្សាស្បែកមុខ


គុណភាព ប្រសិទ្ធិភាព និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់សំរាប់គ្រប់អតិថិជន​

Olive Essential Series​​ ឈុតព្យាបាលស្បែកស្ងួតរក្សាស្បែកឲ្យភ្លឺស្រស់ថ្លា


alternate text

33 US$
200mL

Deep Cleansing Oil
ប្រេងលាងគ្រឿងសំអាង


alternate text

21 US$
90 g

Mild Soap
សាប៊ូលាងមុខ


alternate text

40 US$
120mL

Mild Lotion II
ទឹកឡូសិនផ្តល់សំនើម


alternate text

49 US$
30mL

Olive Virgin Oil
ប្រេងអូលីវរក្សាសំនើម

Camu Camu Whitening Series ឈុតការពារនិងព្យាបាលអាចម៏រុយ ជួយស្បែកអោយភ្លឺ ស ស្អាត


alternate text

32 US$
120mL

Camu Camu Whitening Lotion
ទឹកឡូសិនការពារនិងព្យាបាលអាចម៏រុយជួយស្បែកអោយភ្លឺសស្អាត


alternate text

32 US$
30mL

Camu Camu Whitening Essence
អេសិនការពារនិងព្យាបាលអាចម៏រុយជួយស្បែកអោយភ្លឺសស្អាត


alternate text

32 US$
45 g

Camu Camu Whitening Cream
ក្រែមការពារនិងព្យាបាលអាចម៏រុយជួយស្បែកអោយភ្លឺសស្អាត

Pore Series ឈុតបង្រួមរន្ធរោមអោយតូចវិញ


alternate text

28 US$
150mL

Pore Cleansing Oil
ប្រេងលាង make-Up បង្រួមរន្ធរោមឲ្យតូចវិញ


alternate text

25 US$
120 g

Pore Wash
សាប៊ូលាងមុខ បង្រួមរន្ធរោមឲ្យតូចវិញ


alternate text

36 US$
120mL

Pore Lotion
ទឹកឡូសិនបង្រួមរន្ធរោមឲ្យតូចវិញនិងផ្តល់សំនើមស្បែក


alternate text

36 US$
80 g

Pore Milk
មីលលាបមុខបង្រួមរន្ធរោមឲ្យតូចវិញ


alternate text

36 US$
20 g

Pore Wash
អេសិនលាបមុខបង្រួមរន្ធរោមឲ្យតូចវិញ


alternate text

33 US$
8 g

Pore Triple Care Powder
ម៉្សៅតប់មុខបំបាត់ខ្លាញ់មុខ និងបង្រួមរន្ធរោមឲ្យតូចវិញ

Salicylic Acne Series ឈុតការពារនិងព្យាបាលមុន


alternate text

18 US$
120mL

Salicylic Acne Wash
សាប៊ូលាងមុខការពារនិងព្យាបាលមុន


alternate text

18 US$
160mL

Salicylic Acne Toner
ទឹកតូណឺជូតមុខការពារនិងព្យាបាលមុន


alternate text

19 US$
60mL

Salicylic Face Milk
មីលលាបមុខការពារនិងព្យាបាលមុន


alternate text

14 US$
15 g

Acne Spot Therapy
ថ្នាំតក់ព្យាបាលមុន

Acelora Essential Series ឈុតព្យាបាលអាចម៏និងជួយស្បែកឲ្យស “គ្មានជាតិប្រេង”


alternate text

28 US$
30mL

Acelora Extract
ទឹកអាសេឡូរ៉ាព្យាបាលអាចម៏រុយនិងជួយស្បែកអោយភ្លឺសស្អាត គ្មានជាតិប្រេង


alternate text

20 US$
100mL

Acelora Lotion
ទឹកឡូសិនព្យាបាលអាចម៏រុយនិងជួយស្បែកអោយភ្លឺសស្អាត គ្មានជាតិប្រេង


alternate text

22 US$
40 g

Acelora Gel
ជែលលាបមុខព្យាបាលអាចម៏រុយនិងជួយស្បែកអោយភ្លឺសស្អាត គ្មានជាតិប្រេង


alternate text

23 US$
40 g

Acelora Cream
ក្រែមលាបមុខព្យាបាលអាចម៏រុយនិងជួយស្បែកអោយភ្លឺសស្អាត

Medicated Q10 Series ឈុតព្យាបាលស្បែកជ្រួញ រក្សាស្បែកអោយក្មេងជាងវ័យ


alternate text

44 US$
160mL

Medicated Q Lotion
ទឹកឡូសិនព្យាបាលស្បែក ជ្រួញរក្សាស្បែកអោយក្មេង ជាងវ័យ


alternate text

43.5 US$
40 g

Medicated Q Gel
ជែលព្យាបាលស្បែកជ្រួញ រក្សាស្បែកអោយក្មេងជាងវ័យ


alternate text

46.5 US$
100mL

Medicated Q Milk
មីលព្យាបាលស្បែកជ្រួញ រក្សាស្បែកអោយក្មេងជាងវ័យ


alternate text

44 US$
25 g

Medicated Q Eye Cream
ក្រែមព្យាបាលស្បែកជ្រួញ ជុំវិញភ្នែក និងរក្សាស្បែកឲ្យភ្លឺស្អាតក្មេងជាងវ័យ


alternate text

80 US$
100 g

Medicated Q Quick Gel Whitening Moisture
All in One​​ Gel

ជែលលាបមុខព្យាបាលស្បែកជ្រួញ ជួយស្បែកឲ្យភ្លឺសស្អាត

For Men Series ឈុតថែរក្សាស្បែកសំរាប់បុរស់


alternate text

15 US$
140 g

Scrub Face Wash
[For Men]

សាប៊ូលាងមុខសំរាប់បុរស លាងស្អាតស្បែកឡើងភ្លឺ


alternate text

12 US$
50 g

Face Gel [For Men]
ជែលលាបមុខសំរាប់បុរស ស្បែករលោងគ្មានមុន


alternate text

15 US$
60pads

Face Peel Pad​
[For Men]

ក្រដាសសើមជូតមុខសំរាប់ បុរស់ ជូតខ្លាញ់មុខធូលីដីរ ក្សាស្បែកឲ្យមានអនាម័យជានិច្ច


alternate text

15 US$
80mL

UV Protection Face Milk [For Men]
ឡេការពារកាំរស្មីព្រះអាទិត្យសំរាប់បុរស


alternate text

23 US$
500 mL

All in One Deep Cleansing Wash
[For Men]

សាប៊ូកក់សក់ លាងមុខ និង ដុសលាងខ្លួន


alternate text

19 US$
200 mL

All in One Moisture Gel [For Men]
ជែលលាបមុខនិងខ្លួនសំរាប់បុរស ស្បែករលោងស្អាត និងមានសភាពវ័យក្មេង

Special Skin Care ផលិតផលថែរក្សាស្បែក


alternate text

49 US$
120 g

Astaxanthin All in One Gel
ជែល លាបមុខ ព្យាបាលស្បែកជ្រួញ រក្សាស្បែកអោយនៅក្មេងជានិច្ច


alternate text

46 US$
100 g

Mineral Mask
ម៉ាស ដី បិតមុខ ព្យាបាលអាចម៏រុយ រក្សាស្បែកអោយភ្លឺ ស រលោងស្អាតនិងក្មេងជាងវ័យ


alternate text

20 US$
5 g

Vitamin C Powder
ម៉្សៅ វីតាមីន C លាបមុខ ព្យាបាលអាចម៏រុយ ជួយស្បែកអោយភ្លឺ សស្អាត


alternate text

25 US$
15 g

Eye Bright
ឡេព្យាបាលស្នាមខ្មៅនិង ជ្រួញក្រោមភ្នែក ស្បែកក្រោម ភ្នែកឡើងភ្លឺស្រស់ថ្លា


alternate text

42 US$
25mL

Vitamin C Essence
អេសិនព្យាបាលអាចម៏រុយ ជួយស្បែកឲ្យភ្លឺ សស្អាត វីតាមីនCខ្ពស់បំផុត


alternate text

42 US$
6mL

Eye Care Essence Roll-On
ឡេម៉ាស្សាស្បែកជុំវិញភ្នែក ព្យាបាលជ្រួញរក្សាស្បែក ឲ្យក្មេងជាងវ័យ


alternate text

24 US$
60mL

Acne Whitening Gel
ជែលបំបាត់មុន ស្មាមខ្មៅបណ្តាលពីមុននិង ជួយស្បែកឲ្យភ្លឺសស្អាត


alternate text

19 US$
60g

Suncut Q10 50+ Aqua Gel
ឡេការពារកាំរស្មីព្រះអាទិត្យ កំរិតការពារខ្ពស់បំផុត ធន់នឹងញើសខ្លាញ់មុខ


alternate text

10 US$
1.5 g

Lip Cream
ក្រែមលាបបបូរមាត់ គ្មានព៌ណការពារបបូរមាត់ ពីភាពស្ងួតនិងជ្រួញ


alternate text

18 US$
6.5mL

Eyelash Tonic
ទឹកតូនិចបណ្តុះរោមភ្នែក ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់បណ្តុះរោម ភ្នែកឲ្យក្រាសវែងនិងរឹងម៉ាំ


alternate text

21 US$
100 g

Facial Scrub
សាប៊ូម៉ាស្សាមុខ ស្បែកឡើងទន់រលោងស្អាត និងកំចាត់មុនខ្សាច់


alternate text

10.5 US$
80 g

Green Tea Soap
សាប៊ូលាងមុខផ្សំពីតែបៃតង


alternate text

10.5 US$
50 Sheets

Make Off Sheet
ក្រដាស់សើមជូតMake-Up


alternate text

9 US$
50 Sheets

Make Off Sheet(Re)
ក្រដាស់សើមជូតMake-Up(កញ្ចប់)


alternate text

9.5 US$
6pairs

Eye Pack Sheet
ម៉ាស់បិតក្រោមភ្នែក ព្យាបាលជ្រួញសាកល្បង បិតម្តងដឹងពីគុណភាព


alternate text

12 US$
6pairs

Mouth Pack Sheet
ម៉ាស់បិតជុំវិញមាត់ បំបាត់ជ្រួញជុំវិញមាត់ មើលទៅឃើញក្មេងជាងវ័យ


alternate text

6 US$
1sheet

Alpha-Arbutin White Mask
ម៉ាស់បិតមុខ ព្យាបាលអាចម៏រុយនិង ជួយស្បែកឲ្យភ្លឺ សស្អាត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *