គ្រឿងសំអាងមុខ


គុណភាព ប្រសិទ្ធិភាព និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់សំរាប់គ្រប់អតិថិជន​

Perfect White Series ឈុតម៉្សៅផាត់មុខ ស្បែកឡើងហ្មត់ខៃ សស្អាតបែបធម្មជាតិ


alternate text

24 US$
30g

Perfect White Color Base
ទ្រនាប់ម៉្សៅផាត់មុខ សស្អាតបែបធម្មជាតិ


alternate text

24 US$
10g

Perfect White Foundation
ម៉្សៅផាត់មុខ ស្បែកឡើងហ្មត់ខៃ សស្អាតបែបធម្មជាតិ


alternate text

12.5 US$
one

perfect white compact
ប្រអប់ដាក់ម៉្សៅ ម៉ាំនិងមានកញ្ចក់ធំ ងាយស្រួលឆ្លុះមុខ


alternate text

2.5 US$
one

Make Up Sponge G
ប៉ុងផាត់ម៉្សៅ ទន់ផាត់ស្មើស្អាតនិងល្អសំរាប់ស្បែក

Rose Beauty Series ឈុតម៉្សៅផាត់មុខផ្កាកូលាប ស្បែកឡើងរលោងស្អាតនិងមានក្លិនប្រអូបប្រហើរ
 

alternate text
21 US$
30mL

Rose Shiny Color Base Q10
ទ្រនាប់ម៉្សៅផាត់មុខផ្កាកូលាប ស្បែកមុខឡើងរលោងនិងក្លិនក្រអូបប្រហើរ

alternate text
24 US$
13g

Rose Beauty Powdery Foundation
ម៉្សៅផាត់មុខផ្កាកូលាប ស្បែកមុខឡើងរលោងនិងក្លិនក្រអូបប្រហើរ

alternate text
26 US$
12g

Rose Cocktail Powder Q10
ម៉្សៅតប់មុខផ្កាកូលាប ស្បែកមុខឡើងរលោងនិងក្លិនក្រអូបប្រហើរ

alternate text
11 US$
one

Rose Beauty Compact
ប្រអប់ម៉្សៅម៉ាំស្អាត​និង មានកញ្ចក់ធំងាយឆ្លុះមុខ

Special Make Up Items គ្រឿងសំអាងមុខផ្សេងៗ


alternate text

25 US$
15g

Velvet Skin Coat
ទ្រនាប់ម៉្សៅវេទមន្ត ប្រើរួចស្បែកឡើងហ្មត់ខៃ ក្មេងជាងវ័យ


alternate text

46 US$
40g

BB Cream Ge
ទ្រនាប់ម៉្សៅសក្តិសិទ្ធ ជនជាតិជប៉ុន​ កូរេ ចិន ចូលចិត្តប្រើបំផុត


alternate text

19 US$
0.5mL

Liquid Eyeliner EX
ហ្វឺតគូរត្របកភ្នែក ចុងរឹងងាយគូរ គូររួចស្ងួតភ្លាមមួយរំពេច

Volume Mascara EX
ម៉ាស្ការ៉ាពិសេស លាបរួចរោមភ្នែកឡើងក្រាស លើស៥០០%


alternate text

20 US$
2.4g

Moisture Care Lip Stick
ក្រែមលាបបបូរមាត់ ព៌ណស្អាតបែបធម្មជាតិ រក្សាបបូរមាត់ឲ្យក្មេងជាងវ័យ


alternate text

13 US$
12g

Moisture Care Lip Gloss
ក្រែមទឹកលាបបបូរមាត់ លាបរួចឡើងរលើបសិចស៊ី សារធាតុថែរក្សាស្បែក៩៥%

alternate text
25 US$
4.8g

Eye Shadow Parette
ម៉្សៅព៌ណផាត់ត្របកភ្នែក មួយប្រអប់មាន៤ព៌ណ ផាត់រួចភ្នែកឡើងស្អាត មានមន្តស្នេហ៏


alternate text

26 US$
5g

Face Color Parette
ម៉្សៅព៌ណផាត់ថ្ពាល់ ព៌ណស្អាតបែបធម្មជាតិ ផាត់រួចថ្ពាល់រលោងស្អាត គួរឲ្យស្រឡាញ់


alternate text

19.5 US$
5g

Mascara Perfect Pro (Double Pro)
ម៉ាស្ការ៉ាពិសេស លាបរួច រោមភ្នែកឡើងក្រាសស្អាត ងាយលាងសំអាតនឺង ទឹកក្តៅអ៊ុនៗ


alternate text

8 US$
1.8g

Designing Pencil Eyeliner
ខ្មៅដៃគូរត្របកភ្នែក គូរដិតលេចព៌ណស្អាត ធន់នឹងញើស ខ្លាញ់មុខ


alternate text

8 US$
2.1g

Designing Pencil Eyebrow
ខ្មៅដៃគូរចិញ្ចើម ព៌ណដិតល្អគូររួចលេច ព៌ណស្អាត ធន់នឹងញើស ខ្លាញ់មុខ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *