Designing Pencil Eyeliner


Designing Pencil Eyeliner
ខ្មៅដៃគូរត្របកភ្នែកធន់នឹងញើសខ្លាញ់


ព៌ណស្អាតល្អ និង​ ជាប់បានយូរ។គូររួចភ្នែកឡើង
សិចស៊ីស្អាតបែបធម្មជាតិ។

< 12 g >


Order Code : 22001

Order Code : 22002

ខ្មៅដៃគូរត្របកភ្នែក DHC មានស្នូលទន់ងាយស្រួលគូរតុបតែងភ្នែកតាមចំនង់ចំនូលចិត្ត។ គូរជាប់បានល្អ មិនស្អិតអាចគូរបានទាំងចន្លោះរោមភ្នែកឲ្យមើលទៅឃើញភ្នែកធំស្អាតឆើតឆាយ។ម្យ៉ាងវិញទៀត ខ្មៅដៃនេះមានលាយសារធាតុOlive Virgin Oil និង Squalene​ ជួយរក្សាត្របកភ្នែកមិនឲ្យស្ងួត។

 

វិធីប្រើ​​

ដៃម្ខាងទាញត្របកភ្នែកឡើងលើ ឯដៃម្ខាងទៀតកាន់ខ្មៅដៃ រួចគូរតាមរូបភាពខាងក្រោម

Step.1 យកដៃមកទាញត្របកភ្នែក ឡើងលើបន្តិច។

Step.2 គូរបំពេញផ្នែកចន្លោះរោមភ្នែក។គូរផ្នែកនេះជួយ លំអរភ្នែកឲ្យ ស្អាតបែប​ ធម្មជាតិ។ យកចុងខ្មៅដៃ គូរវាសចុះឡើងជាផ្នែក។

Step.3 យកខ្មៅដែនេះមកគូរត្របកភ្នែកជាខ្សែ ពីគល់ភ្នែកទៅចុងភ្នែក។ គូរកំរាសធំពេកនាំឲ្យមើលទៅឃើញ ភ្នែកតូច។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *