Moisture Care Lip Stick


Moisture Care Lip Stick
ក្រែមលាបមាត់រលោងព៌ណស្អាតឆើតឆាយ


សារធាតុថែរក្សាបបូរមាត់ឲ្យនៅស្រស់ស្អាតវ័យក្មេង ៨១% ។ លាបរួចបបូរមាត់ រលើបរលោង ព៌ណស្អាត សិចស៊ី។

< 12 g >


Order Code : 22025

Order Code : 22027

Order Code : 22026

Order Code : 22030
 

ក្រែមលាបមាត់ DHC ផ្សំពីសារធាតុថែរក្សាបបូរមាត់ ឲ្យនៅក្មេងនិងរលោងស្អាត ៨១%។ Super Hyaluronan និង Olive Virgin Oil ជួយស្បែកឲ្យរលោង និង រក្សាសំនើមស្បែក មិនឲ្យស្ងួតជាដាច់ខាត។​ Marine Collagen និង សារធាតុច្រើនមុខទៀតជួយស្បែកបបូរមាត់ឲ្យតឺងនិងមានសភាពវ័យក្មេង។ក្រែមលាបមាត់ DHC លាបរួចបបូរមាត់ឡើងព៌ណស្រស់ស្អាត សិចស៊ី។បំបាត់ជ្រួញឈរបបូរមាត់ បង្កើនសោភ័ណ្ឌភាពបបូរមាត់ ឲ្យ មានសភាព វ័យក្មេង។ ក្នុង ផលិតផលនេះ មានលាយ គុជ ពីរប្រភេទ ចាំងពន្លឺ បំបាត់ ជ្រួញ បបូរមាត់ និងបង្កើនព៌ណបបូរមាត់ឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាត។

 

 
វិធីប្រើ​​

មួលបញ្ចេញក្បាលក្រែមនេះប្រមាណ ៥mm រួចយកមកលាបបបូរមាតទាំងលើនិងក្រោមតាមដំរូវការ។ ហាមមួលបញ្ចេញក្បាលវែងជ្រុលនាំឲ្យបាក់ក្រែមពេលប្រើប្រាស។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *