Designing Pencil Eyebrow


Designing Pencil Eyebrow
ខ្មៅដៃគូរចិញ្ចើមភ្នែក


ងាយស្រួលគូរ​ តែធន់នឹងទឹកញើស ឬ ខ្លាញ់មុខ និងមិន ស្អិត។ មានលាយ ប្រេង​ Olive Virging Oil និង Squalance ជួយ ថែរក្សា សំនើមស្បែក បានល្អ​។

< 12 g >


Order Code : 22007

Order Code : 22009

ខ្មៅដៃគូរចិញ្ចើម DHC មានគុណភាពល្អពិសេស គូររួចជាប់ព៌ណស្អាតបានយូរ ធន់នឹងទឹក ញើស ខ្លាញ់មុខ។ បណ្តូលខ្មៅដៃទន់ល្អ ងាយស្រួលគូរជាខ្សែតូចធំ លំអ ចិញ្ចើមឲ្យឡើងស្អាតបែបធម្មជាតិ។ក្នុងបណ្តូលខ្មៅដៃមានលាយសារធាតុ Olive Virgin Oil, Squalene ដែលសុទ្ធសឹងជាសារធាតុរក្សាសំនើមស្បែកមិនឲ្យស្ងួតជាដាច់ខាត។

 

វិធីប្រើ​​

ដៃម្ខាងទាញត្របកភ្នែកឡើងលើ ឯដៃម្ខាងទៀតកាន់ខ្មៅដៃ រួចគូរតាមរូបភាពខាងក្រោម

Step.1 យកដៃមកទាញត្របកភ្នែក ឡើងលើបន្តិច។

Step.2 គូរបំពេញផ្នែកចន្លោះរោមភ្នែក។គូរផ្នែកនេះជួយ លំអរភ្នែកឲ្យ ស្អាតបែប​ ធម្មជាតិ។ យកចុងខ្មៅដៃ គូរវាសចុះឡើងជាផ្នែក។

Step.3 យកខ្មៅដែនេះមកគូរត្របកភ្នែកជាខ្សែ ពីគល់ភ្នែកទៅចុងភ្នែក។ គូរកំរាសធំពេកនាំឲ្យមើលទៅឃើញ ភ្នែកតូច។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *